ویتامین D و کاهش ریسک خودکشی

10 تیر 1402
ویتامینD و کاهش ریسک خودکشی

یکی از چالش های روحی روانی که در ایران با آن روبه رو هستیم، افزایش نرخ خودکشی است. فاکتورهای متعددی در پیشگیری یا وقوع خودکشی نقش دارند. به طور مثال کسانی که خشم و پرخاشگری، آزار، اذیت و خشونت به خصوص در کودکی را تجربه کرده اند، با احتمال بیشتری افکار خودکشی خواهند داشت. حمایت خانواده و جامعه و دسترسی آسان به خدمات درمانی می تواند باعث کاهش وقوع موارد این چنینی شود. طبق آمار های منتشر شده هر 11 دقیقه یک نفر بر اثر خودکشی از بین می رود، به گونه ای که تنها در سال 2021 تعداد 48183 مرگ به دلیل خودکشی به ثبت رسید.

در مطالعات مختلف بین کمبود ویتامین D و افسردگی و بیماری اسکیزوفرنی رابطه معناداری وجود داشته است، بدین صورت سطح پایین ویتامین D می تواند در مشکلات روحی روانی نقش داشته باشد. مکانیسم مرتبط با این مسئله هنوز به طور کامل اثبات نشده ولی به نظر می رسد کمبود ویتامین D با افزایش سایتوکاین های التهابی و به دنبال آن بروز واکنش های التهابی همراه است. از طرف دیگر بیماری های روحی روانی افزایش فرآیندهای التهابی را به دنبال دارند و بدین صورت می توان مکانیسم و ارتباط کمبود ویتامین D با این مشکلات را شرح داد.

در مطالعات صورت گرفته در کسانی که تمایل به خودکشی داشتند سطح ویتامین D نسبت به کسانی که افسرده بودند و تمایلی به خودکشی نداشتند، پایین تر بود. حدود 58% کسانی که تمایل به خودکشی داشتند، از سطح ویتامین D پایین برخوردار بودند. استفاده از مکمل ویتامین D میزان خودکشی را به حدود نصف (45-48%) در این افراد کاهش داد. این مطالعه بالینی هم چنین نشان داد دوزهای بالاتر ویتامین D در مکمل ها محافظت بهتری نسبت به خودکشی و آسیب به خود نسبت به مکمل های با دوز پایین ویتامین D ایجاد می کند. هردو فرم مکمل ویتامینD یعنی D2 و D3 تاثیر گذار بودند. در این مطالعه و درکسانی که سطح ویتامینD آن ها بینng/ml 0-19 بود، تمایل خودکشی تا 64% کاهش پیدا کرد و در کسانی که سطح ویتامینD مقدار ng/ml 40 یا بالاتر بود به صورت کلی تغییری در تمایل به خودکشی یا آسیب به خود ایجاد نشد.

خلاصه این مطالعات نشان می دهد که تست های روتین تعیین سطح ویتامین D در کسانی که تمایلات خودکشی دارند باید انجام بگیرد و کسانی که کمبود ویتامین D دارند مکمل درمانی شوند چرا که ریسک وقوع خودکشی می تواند تحت تاثیر کمبود ویتامین D باشد.

اگرچه که برای اثبات کمبود ویتامین D با وقوع بیماری های مختلف به خصوص مشکلات روحی روانی نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد اما طبق بررسی های انجام گرفته تا به امروز کمبود ویتامین D با مشکلات متعددی می تواند همراه باشد و برطرف کردن این مورد و جلوگیری از وقوع کمبود ویتامین D در کسانی که ریسک فاکتور این مسئله را دارند حائز اهمیت است. بنابراین بررسی سطح ویتامین D و انجام آزمایش های مربوطه و به دنبال آن مصرف مکمل های حاوی این ماده باید به صورت جدی مد نظر قرار بگیرد.

منبع مقاله

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید