با عنایت به مراتب تعهد  زاگرس دارو  در قبال اصول مشتری مداری و در جهت صیانت از حقوق مشتریان ، Call Center شرکت زاگرس دارو با شماره
0098-21-91070960 راه اندازی گردید ، تا بتوانیم شعار شرکت که " تامین سلامت و خلق کیفیت " می باشد را به بهترین شکل ممکن به تعالی برسانیم .

با ما در تماس باشید