عنوان شغلی :


- مسئول فنی
- رئیس تحقیق و توسعه
- مدیر کنترل کیفیت
- کارشناس طراح و گرافیکتماس از طریق شماره تلفن شرکت به شماره 43000070-021 داخلی 203 و یا از طریق ایمیل شرکت به نشانی info@zagrosdarou.com

و یا تکمیل پرسشنامه استخدامی از طریق لینک زیر :
با ما در تماس باشید