عنوان شغلی :


- حسابدار فروش
- حسابدار انبار
- اپراتور تولید
- اپراتور تولید مسلط به API
- کارگر  ساده
- کارشناس کنترل کیفیت
- کارشناس آزمایشگاه
- انتظامات
تماس از طریق شماره تلفن شرکت به شماره 43000070-021  داخلی 203  و یا از طریق ایمیل شرکت به نشانی HR.Factory@zagrosdarou.com

و یا تکمیل پرسشنامه استخدامی از طریق لینک زیر :

  

با ما در تماس باشید