گرمای زمین

13 تیر 1400
آیا با گرمایش زمین قرار است بیشتر عطسه کنیم؟
یکی از جنبه های مهم تغییرات اقلیمی، پتانسیل ایجاد تغییر در فرآیندهای گرده افشانی و گل دهی گیاهان است. این پدیده به علت گرمایش زمین و افزایش طول مدت فصل های گرم و افزایش دما در طول فصل های زمستان و پاییز رخ می دهد. در شرایطی که توصیف شد، گل ها و گیاهان زودتر از پیش شروع به گرده افشانی کرده در نتیجه، افراد به مدت بیشتری در معرض تماس با گرده ها بوده، احتمال بروز علایم آلرژیک در آنها بیشتر می شود. مقاله پیش رو، با مشاهده افزایش طول فصول گرم در آمریکای شمالی و افزایش مدت گرده افشانی در انواعی از گیاهان، نتیجه می گیرد تماس بیشتر با این آلرژن ها ممکن است موجب شیوع بیشتر آلرژی های فصلی در سالهای آینده در میان افراد ساکن در این مناطق و نیز سایر جمعیت های جهان گردد.

https://www.pnas.org/content/108/10/4248
 

مقالات مرتبط

با ما در تماس باشید