تغییر اقلیم

5 دی 1400
تغییر اقلیم: تأثیر افزایش دما بر اختلالات عصبی

در جهت درک اثرات گرمایش جهانی بر سلامت مغز، در یک مطالعه اخیر تأثیر افزایش دمای محیط را بر افراد مبتلا به اختلالات عصبی تجزیه و تحلیل کرده است. افزایش دمای محیط با تشدید علائم و افزایش بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر در افراد مبتلا به اختلالات عصبی همراه بود. این مطالعه همچنین وقوع اختلالات عصبی در افرادی که مهاجرت کرده اند را با افراد بومی یک جغرافیا مقایسه کرده تا تأثیر بالقوه مهاجرت مرتبط با آب و هوا بر سلامت مغز را ارزیابی کند.
اثرات مهاجرت بر اختلالات عصبی متغیر بود، در حالی که عوامل اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و ژنتیکی بر بروز اختلالات مغزی تأثیر داشتند.
طبق سرمقاله مشترکی که در اوایل سال جاری توسط بیش از 200 مجله پزشکی منتشر شد، تغییرات آب و هوا بزرگترین تهدید برای سلامت عمومی جهانی است.
سازمان‌های بزرگ بهداشت عمومی، مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز نگرانی‌های مشابهی را ابراز کرده‌اند. تغییرات اقلیمی شامل افزایش دما، افزایش سطح دریاها، و افزایش قدرت و فراوانی رویدادهای شدید آب و هوایی مانند سیل، خشکسالی، طوفان و آتش‌سوزی‌های جنگلی است.
تغییرات آب و هوا می تواند سلامت انسان را به روش های مختلف تحت تاثیر قرار دهد. افزایش دما، کمبود مواد غذایی، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های عفونی چند راه هستند که می‌توانند بر سلامت انسان تأثیر بگذارند. مطالعه ی اخیر با هدف ترسیم تأثیر گرمایش جهانی بر اختلالات عصبی انجام شده است. این مطالعه تحقیقات قبلی را تجزیه و تحلیل کرده تا اثرات افزایش دمای محیط را بر روی وقوع، تظاهرات بالینی و مرگ و میر ناشی از اختلالات عصبی مورد بررسی قرار دهد.
تغییرات آب و هوایی ممکن است به دلیل خشکسالی، افزایش دما و سایر رویدادهای شدید آب و هوایی، بخش‌هایی از جهان را غیرقابل سکونت کند. این منجر به جابجایی دسته جمعی جمعیت می شود که منجر به پناهندگان محیطی می شود.
این مطالعه همچنین تحقیقاتی را در مورد ارزیابی وقوع اختلالات عصبی در جمعیت های مهاجر برای درک تأثیر بالقوه بر سلامت مغز پناهندگان مرتبط با آب و هوا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
این مطالعه نشان داد که افزایش دمای محیط به دلیل گرم شدن کره زمین ممکن است منجر به بدتر شدن علائم اختلالات عصبی شود و منجر به افزایش نرخ بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر شود.
تأثیر مهاجرت بر بروز اختلالات عصبی متغیرتر بوده و تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز قرار دارد.
با این حال، نویسندگان هشدار دادند که این نتایج اولیه بوده و مطالعات تجزیه و تحلیل شده به طور خاص با هدف ارزیابی تاثیر تغییرات آب و هوا بر اختلالات عصبی و عملکرد بالینی نبودند.
نویسنده اصلی این مطالعه، دانیل کوندزیلا، استاد دانشگاه کپنهاگ در دانمارک، به Medical News Today گفت:
«این مطالعه نشان می دهد که دلایل بسیار خوبی وجود دارد که به دلیل تغییرات آب و هوایی می توان انتظار داشت که در آینده نزدیک تأثیر منفی عظیمی بر سلامت مغز داشته باشد. در عین حال، به نظر می‌رسد در جامعه عصب‌شناسی، فقدانی اساسی از این مشکل وجود دارد، همانطور که فقدان کامل تحقیقات طراحی شده مناسب برای بررسی این مشکل نشان می‌دهد.»
این مطالعه در مجله PeerJ منتشر شده است.
برای درک اثرات گرم شدن کره زمین بر اختلالات مغزی، تیم پژوهش حاضر تحقیقات قبلی را که تاثیر افزایش دمای محیط را بر تظاهر علائم اختلالات عصبی عمده بررسی کرده بود، مرور کرد.
محققان همچنین مطالعاتی را تجزیه و تحلیل کردند که ارتباط بین دمای محیط و میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر ناشی از این اختلالات عصبی را ارزیابی می کرد.
اختلالات عصبی که مورد بررسی قرار گرفته، شامل بیماری آلزایمر، سایر اشکال زوال عقل، مولتیپل اسکلروزیس، بیماری پارکینسون، میگرن، صرع و سکته می باشد. محققان همچنین به آنسفالیت منتقله از کنه به عنوان نمونه ای از یک بیماری عفونی که سیستم عصبی را درگیر می کند، نگاه کردند.
محققان 84 مطالعه را بررسی کردند و دریافتند که دمای محیط بالاتر با نتایج بدتری برای افراد مبتلا به اختلالات عصبی همراه است.
به عنوان مثال، مطالعات متعدد نشان داد که افزایش دمای محیط با علائم نامطلوب بیشتری مانند تحریک پذیری، اضطراب، افسردگی و بی قراری در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل غیرآلزایمر مرتبط است.
به طور مشابه، افزایش دمای محیط با کاهش عملکرد شناختی و عملکرد حرکتی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس همراه بود. افزایش دما همچنین خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر را در افراد مبتلا به زوال عقل و سکته مغزی افزایش می دهد.
محققان همچنین با افزایش دمای سالانه متوجه بروز بیشتر آنسفالیت ناشی از کنه شدند. آنها چند مطالعه را شناسایی کردند که حاکی از تأثیر منفی دمای بالاتر بر افراد مبتلا به بیماری پارکینسون، صرع و میگرن بود، اما شواهد محدود بود.
اثرات مهاجرت
در ادامه تیم مطالعاتی وقوع اختلالات عصبی در مهاجران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
پس از تجزیه و تحلیل 9 مطالعه، محققان دریافتند که تأثیر مهاجرت بر بروز اختلالات عصبی متغیر است.
چه میزان مهاجرت افزایش یابد و چه کاهش یابد، بروز اختلالات عصبی در میان مهاجران تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مبدأ و مقصد آنها بوده است. علاوه بر این، دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی در هر دو کشور مبدا و مقصد بر نتایج تأثیر گذاشت.
به عنوان مثال، شیوع سکته مغزی در افراد بومی و ساکن چین بیشتر از افرادی بود که به کشورهای غربی مهاجرت کرده بودند. این نتایج احتمالاً به دلیل دسترسی بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای غربی و عوامل فرهنگی مانند مصرف نمک بیشتر در چین است.
در مقابل، یکی از مطالعات تجزیه و تحلیل شده نشان داد که افرادی که از دریای کارائیب به لندن، مهاجرت کرده بودند، بیشتر در معرض سکته مغزی بودند. افراد آفریقایی تبار اهل کارائیب دارای استعداد ژنتیکی برای بیماری های قلبی عروقی هستند.
این احتمال وجود دارد که اثر متقابل خطر ژنتیکی بیماری های قلبی عروقی با عوامل اجتماعی-اقتصادی در هنگام مهاجرت، احتمال سکته مغزی را در این افراد افزایش دهد.
محققان خاطرنشان کردند که مطالعاتی که تأثیر دماهای بالا را بر این اختلالات عصبی بررسی می‌کنند، تنوع قابل‌توجهی را در روش‌ و طراحی مطالعه آن‌ها نشان می‌دهند.
علاوه بر این، هیچ یک از مطالعات بررسی شده به طور خاص به تأثیر گرمایش جهانی و مهاجرت مرتبط با آب و هوا بر اختلالات عصبی نپرداخته است. آنها همچنین خاطرنشان کردند که بیشتر مطالعات تحلیل شده ای که دانشمندان انجام داده اند در کشورهای ثروتمند بوده است. اثرات تغییرات آب و هوایی احتمالاً به طور نامتناسبی توسط کشورهای کم درآمد و جوامع محروم تجربه می شود.  MNT  همچنین با دکتر جورج پری، استاد دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو که در این مطالعه شرکت نداشت مصاحبه کرد. دکتر پری بیان کرد که عوامل دیگری از جمله استرس، علاوه بر تغییر دمای محیط، ممکن است از تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی مهم‌تر باشند.
دکتر پری گفت:
«مسئله شناخته شده این است که گرم شدن کره زمین استرس و عدم اطمینان را افزایش می دهد، که شرایطی مانند بیماری آلزایمر را تشدید می کند. در زمینه تخریب فزاینده محیط زیست - آلودگی هوا، رقابت در منابع - تغییرات آب و هوا یکی از عوامل استرس زا است که ما باید تاثیر آن را کاهش داده یا اصلاح کنیم تا سلامت جهانی برای ما و کره زمین حفظ شود.»

منبع خبر
 

اخبار مرتبط

با ما در تماس باشید