آتورواستاتین و جلوگیری از پیشرفت مشکلات کبدی

19 تیر 1402
آتورواستاتین و جلوگیری از پیشرفت مشکلات کبدی

آتورواستاتین به گروه دارویی استاتین ها تعلق دارد. استاتین ها برای مدت طولانی و از خیلی قبل مورد استفاده عموم قرار گرفته اند. در ابتدا برای استفاده از این خانواده دارویی نگرانی هایی در رابطه با ایجاد مشکلات کبدی وجود داشت، اما داده های کافی احتمال سمی بودن این داروها را در بیماران مبتلا به مشکلات کبدی رد می کند و فقط در شرایطی منع مصرف ایجاد می شود که فرد دچار فیبروز برگشت ناپذیر کبدی باشد یا نارسایی فعال کبدی ایجاد شده باشد.

استاتین ها توانایی کنترل بیماری در افراد با مشکلات زمینه ای (به غیر از سیروز کبدی مزمن) با کاهش احتمال پیشرفت شرایط به فرم های کبدی حاد را دارند. در کشور سوئد مطالعه ای انجام گرفت و نتیجه بدین صورت بود که افراد مبتلا به مشکلات زمینه ای غیر سیروزی کبدی مزمن مصرف کننده استاتین در مقایسه با کسانی که این دسته دارویی را دریافت نمی کردند به طور معناداری و به میزان 40% در پیشرفت مشکلات حاد کبدی کاهش داشته اند. مصرف کننده های استاتین هم چنین کمتر به فرم های سیروزی یا سرطان هپاتوسلولار دچار می شوند یا به دلیل مشکلات کبدی فوت می کنند.

بیشتر از یک کاهنده کلسترول

طبق مطالعات انجام گرفته استاتین ها فقط یک کاهنده کلسترول نیستند و کاربردهای بیشتری دارند. نقش استاتین ها در مشکلات کبدی و جلوگیری از بروز فیبروز و پیشرفت بیماری قابل توجه است.
گزارشات قبلی نشان می دهند که استاتین ها مسیرهای التهابی را مهار می کنند، عملکرد سلول های اندوتلیال را ارتقا می دهند و فعالیت سلول های ستاره ای کبدی را کاهش می دهند و بدین ترتیب استاتین ها پیشرفت فیبروز کبدی را کاهش می دهند. این مطالعات برروی کسانی که کبد چرب الکلی و غیر الکلی داشته اند انجام گرفته ولی در افرادی که هپاتیت ویروسی داشته اند؛ اثرات قابل توجه نبوده است. مصرف استاتین نقش محافظتی در هردو شرایط پری فیبروز و فیبروز داشته است.

مطالعات انجام گرفته در رابطه با استاتین ها در مشکلات کبدی اساسا بر روی بیمارانی تمرکز کرده که دچار سیروز کبدی شده اند چرا که استاتین ها می توانند جریان خون بالا در کبد را کاهش دهند که در سیروز این شرایط اتفاق می افتد. ولی در این مطالعه از همه افراد مورد مطالعه بیوپسی کبدی تهیه شده و هیچ یک مشکل سیروز نداشته اند. نتیجه نهایی بدین صورت است که استاتین ها نقش محافظتی ویژه ای برای این بیماران ایجاد می کنند.

منبع اخبار

اخبار مرتبط

با ما در تماس باشید