اثر داروهای کنترل چربی در پیشگیری از سکته مغزی

9 بهمن 1401
در مطالعه ای جدید که در دسامبر سال2022 منتشر شده است افرادی که داروهای کاهنده چربی خون تحت عنوان استاتین ها مصرف می کنند، ریسک سکته مغزی به دنبال خونریزی مغزی در آنها کاهش می یابد. در حالی که نشان داده شده است که استاتین ها خطر سکته مغزی ناشی از لخته شدن خون را کاهش می دهند، تحقیقات متناقضی در مورد اینکه آیا استفاده از استاتین خطر اولین خونریزی داخل مغزی را افزایش یا کاهش می دهد وجود دارد.

از جمله استاتین ها میتوان آتورواستاتین، لوواستاتین، سیمواستاتین، رزوواستاتین را نام برد

در این مطالعه ما نواحی لوب و غیر لوب مغز را در جهت درک اینکه آیا مصرف استاتین ها و ریسک اولین خونریزی مغزی در نواحی مختلف مغز متفاوت می باشد یا نه بررسی می کنیم
ما دریافتیم که افرادی که از استاتین استفاده می‌کردند خطر کمتری برای ابتلا به این نوع سکته مغزی در هر دو ناحیه مغز داشتند.

همچنین این خطر با استفاده طولانی مدت ازاستاتین ها حتی کمتر هم می شود.

ناحیه لوب مغز شامل قسمت اعظم مخچه، از جمله لوب های پیشانی، آهیانه ای، گیجگاهی و پس سری می شود.

ناحیه غیر لوب عمدتاً شامل بازال گانگلیا، تالاموس، مخچه و ساقه مغز است.

در این مطالعه، سوابق درمانی تعدادی از افراد در دانمارک بررسی شد و 989 نفر با میانگین سنی 76 سال شناسایی شدند که در ناحیه لوب مغز دچار خونریزی داخل مغزی شدند و این گروه با 39500 نفر که از لحاظ سن، جنس و عوامل دیگر مشابه بوده ولی در ناحیه لوب مغز دچار خونریزی نشده اند مقایسه شدند.

آنها همچنین 1175 نفر با میانگین سنی 75 سال را که خونریزی داخل مغزی در قسمت های غیر لوب مغز داشتند با 46755 نفر که از نظر سن، جنس و سایر عوامل مشابه بوده ولی در ناحیه غیرلوب مغز دچار خونریزی نشده اند مقایسه کردند.

محققان لیست داروهای مصرفی این افراد را جهت بررسی اثر مصرف استاتین ها مورد مطالعه قرار دادند.

از میان تمام شرکت کنندگان، 6.8% از افرادی که دچار سکته مغزی شده اند به مدت پنج سال یا بیشتر استاتین ها را مصرف کرده اند و همچنین 8.6% از افرادی که به مدت پنج سال یا بیشتر استاتین ها را مصرف کرده اند ، دچار سکته مغزی نشده اند.

پس از تنظیم عواملی مانند فشار خون بالا، دیابت و مصرف الکل، محققان دریافتند افرادی که در حال حاضر از استاتین ها استفاده می کنند، 17 درصد کمتر در معرض خطر سکته مغزی در نواحی لوب مغز و 16 درصد کمتر در معرض خطر سکته مغزی در نواحی غیر لوب مغز قرار دارند.

مصرف طولانی مدت استاتین ها با کاهش خطر سکته مغزی در هر دو ناحیه مغز همراه می باشد. استفاده از استاتین ها برای بیش از پنج سال، خطر سکته مغزی در ناحیه لوب مغز را به میزان 33 درصد و در ناحیه غیر لوب مغز را به میزان 38 درصد کاهش می دهد.

خبر اطمینان ‌بخش برای افرادی که استاتین مصرف می‌کنند، این است که به نظر می‌رسد این داروها خطر سکته مغزی به دنبال خونریزی مغزی و لخته شدن خون را کاهش می‌دهند
با این حال، تحقیقات ما فقط بر روی جمعیت دانمارکی انجام شد. جهت اطمینان از نتایج باید تحقیقات بیشتری در سایر جمعیت ها نیز انجام شود.

Reference: David Gaist et al, Association Between Statin Use and Intracerebral Hemorrhage Location: A Nested Case-Control Registry Study, Neurology (2022).

اخبار مرتبط

با ما در تماس باشید