بازدید جناب آقای فاطمی امین وزیر محترم صمت

1 مرداد 1401

بازدید جناب آقای  فاطمی امین  وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و نماینده عالی رئیس محترم جمهور   از کارخانه زاگرس دارو پارسیان 
اخبار مرتبط

با ما در تماس باشید