مشاهده بیشتر

ترامادول

مشاهده بیشتر

زاگروپین

مشاهده بیشتر

مترونیدازولMetronidazole

مشاهده بیشتر

کلسیم- Vitamin D3

مشاهده بیشتر

فاموتیدین 40 میلی گرم

مشاهده بیشتر

آتورواستاتین

مشاهده بیشتر

لوزارتان 50 میلی گرم

مشاهده بیشتر

مولتی ویتامین

مشاهده بیشتر

متفورمین 1000 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 5 میلی گرم

مشاهده بیشتر

قرص سرماخوردگی زاگروکلد

مشاهده بیشتر

استامینوفن کدئین

مشاهده بیشتر

سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin

مشاهده بیشتر

فاموتیدین 20 میلی گرم

مشاهده بیشتر

لوزارتان 25 میلی گرم

مشاهده بیشتر

ویتامین A+D

مشاهده بیشتر

متفورمین 500 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 1 میلی گرم

مشاهده بیشتر

قرص استامینوفن 325

مشاهده بیشتر
با ما در تماس باشید