مشاهده بیشتر

مترونیدازولMetronidazole

مشاهده بیشتر

کلسیم- Vitamin D3

مشاهده بیشتر

قرص سرماخوردگی زاگروکلد

مشاهده بیشتر

ترامادول

مشاهده بیشتر

زاگروپین

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 5 میلی گرم

مشاهده بیشتر

لوزارتان 50 میلی گرم

مشاهده بیشتر

آتورواستاتین

مشاهده بیشتر

متفورمین 1000 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فاموتیدین 40 میلی گرم

مشاهده بیشتر

مولتی ویتامین

مشاهده بیشتر

فاموتیدین 20 میلی گرم

مشاهده بیشتر

ویتامین A+D

مشاهده بیشتر

متفورمین 500 میلی گرم

مشاهده بیشتر

لوزارتان 25 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 1 میلی گرم

مشاهده بیشتر

استامینوفن کدئین

مشاهده بیشتر

سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin

مشاهده بیشتر

آموکسی سیلین Amoxicillin

مشاهده بیشتر
با ما در تماس باشید