داروهای موثر در درمان کم خونی، داروهایی هستند که در افزایش تعداد گلبول های قرمز و یا در افزایش میزان هموگلوبین در گلبول های قرمز خون موثرند. لازم است بدانیم در برخی افراد همچون مادران باردار، نیاز به برخی از ترکیبات همچون فولیک اسید و آهن افزایش می یابد.
 
 
مشاهده بیشتر

فولیک اسید 5 میلی گرم

مشاهده بیشتر

فولیک اسید 1 میلی گرم

مشاهده بیشتر
با ما در تماس باشید