داروهای آنتی میکروبیال، داروهایی هستند که در صورت تجویز و مصرف منطقی و مطابق با دستور پزشک، باعث کشته شدن و یا محدودیت رشد میکروب ها می شوند. داروهای ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ و ضد انگل در این دسته دارویی قرار می گیرند.
 
مشاهده بیشتر

مترونیدازولMetronidazole

مشاهده بیشتر

سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin

مشاهده بیشتر

آموکسی سیلین Amoxicillin

مشاهده بیشتر
با ما در تماس باشید