داروهای کاهنده درد و تب، داروهای متنوعی هستند که از نظر ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل با هم تفاوت دارند. این داروها انواع دردها را تسکین داده، برخی از این داروها مانند استامینوفن علاوه بر تسکین درد در پایین آوردن تب نیز موثرند
مشاهده بیشتر
ترکیبات ضد درد حاوی مسکن ایپوئیدی

ترکیبات ضد درد حاوی مسکن ایپوئیدی

سرماخوردگی بزرگسالان

سرماخوردگی بزرگسالان

ضد درد ایپوئیدی

ضد درد ایپوئیدی