عنوان شغلی :

– حسابدار فروش
– حسابدار انبار
– اپراتور تولید
– اپراتور تولید مسلط به API
– کارگر  ساده
– کارشناس کنترل کیفیت
– کارشناس آزمایشگاه
– انتظامات

تماس از طریق شماره تلفن شرکت به شماره 43000070-021  داخلی 203  و یا از طریق ایمیل شرکت به نشانی HR.Factory@zagrosdarou.com

و یا تکمیل پرسشنامه استخدامی از طریق لینک زیر :